Knalwerk

Sinterklaas is weer voorbij en we maken ons op voor de komst van de kerstman. De kerstbomen en versieringen verschijnen weer in de huiskamers en allerlei zaken moeten kennelijk verlicht worden door honderden lichtjes. Toch is niet iedereen bezig met het voorbereiden van de gezellige kerstdagen. Er zijn er die denken al een voorschot te moeten nemen op oudejaarsavond. Dit ondervond ik laatst toen ik met het hondje dat een paar dagen bij mij logeert, langs het Stellingwerf College wandelde. Een oorverdovende knal liet het beest zodanig schrikken dat hij het liefst in mij kroop. Waar de knal precies vandaan kwam kon ik niet vaststellen. En geloof mij, het was geen rotje. Met dergelijk knallen worden lawines in wintersportgebieden veroorzaakt.

Ondanks alle regelgeving aangaande vuurwerk is het nog steeds kinderlijk eenvoudig om nu al vuurwerk in handen te krijgen. Nog altijd blijkt het handelen in illegaal vuurwerk een zeer lucratieve bezigheid te zijn. Dit blijkt wel uit de berichten dat er al weer grote hoeveelheden in beslag worden genomen door zowel de douane als de politie.

Steeds meer gemeenten stellen een vuurwerkverbod in voor bepaalde straten of wijken. Sommige zelfs voor het hele centrum. Meer dan de helft van de Nederlanders is voor een algeheel vuurwerkverbod op voorwaarde dat er professionele vuurwerkshows worden georganiseerd door bijvoorbeeld de gemeenten. In Ooststellingwerf helaas nog niets van dit alles. De gemeente laat via zijn site slechts weten wanneer het toegestaan is vuurwerk af te steken. Geen beperking of verbod.

Wij, u en ik, weten nu al dat er de komende weken slachtoffers te betreuren zullen zijn. Zowel menselijke als dierlijke. En toch mogen we nog steeds met knallers gooien en vuurpijlen afschieten. We moeten dan maar hopen dat de ‘vuurwerkers’ hun hoofd zullen gebruiken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Tasjesbelasting

In de Nieuwe Ooststelingwerver van vorige week las ik op de pagina voor het Gemeentenieuws dat vanaf 1 januari 2016 het gratis weggeven van plastic tasjes verboden zal zijn. Deze maatregel wordt genomen met als doel de grote hoeveelheid plastic afval te verminderen. Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. De hoeveelheid tasjes die in de vuilnisbak terecht komt is gigantisch. Maar ook komen ze in het milieu terecht omdat een groot deel niet netjes wordt weggegooid. Ze komen zelfs in onze oceanen terecht waar ze grote drijvende plastic soepeilanden vormen die een grote bedreiging zijn voor al het leven daar.
Maar kennelijk hebben we ze toch hard nodig. Verschillende bronnen melden verschillende aantallen maar volgens de gemeente Ooststellingwerf zouden wij er maar liefst 3 miljard per jaar van gebruiken. Het is dan ook niet aannemelijk dat we vanaf volgend jaar ineens geen tasjes meer zullen gebruiken. Want hoe gaan we dan onze aankopen mee naar huis nemen. Een boodschappentas hebben we niet altijd bij ons. Zeker niet als we bij de afhaalchinees een Indische rijsttafel of een portie Babi Pangang halen. Of als we groente kopen op de markt. Zo zijn er veel momenten te bedenken dat we zo’n milieubelastend tasje toch wel erg handig vinden.
De supermarkten geven al lang geen gratis tasjes meer. Die laten ons er voor betalen. Zo verkopen ze er zo’n 360 miljoen van per jaar. Daar verdienen ze trouwens ongeveer 50 miljoen euro mee. Hieruit blijkt wel dat we de tasjes dus gewoon blijven gebruiken ook al moet we er voor betalen. Zo zal het dan ook bij de andere ondernemers gaan. Die zullen dus ook gewoon een bedrag gaan rekenen voor een tasje. Zo kunnen zij dankzij een overheidsmaatregel gezamenlijk veel miljoenen meer gaan omzetten en vloeit er ook weer de nodige belastingen in de staatskas. Het is dan ook maar de vraag hoe deze maatregel het milieu gaat ontlasten. Of was dat toch het doel niet?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Even niet

Op dinsdagochtend word ik geacht mijn column bij de redactie in te leveren. Het weekend ervoor begin ik dan meestal na te denken over het onderwerp waarover ik zou kunnen schrijven. Maar dit weekend was alles anders. Na de terroristische aanslagen in Parijs op vrijdagavond draaide alles alleen nog daarom. Dat verschrikkelijke drama beheerste al het nieuws. Extra uitzendingen van journaals en actualiteitenprogramma’s volgde elkaar op. Oneindige herhalingen van de afgrijselijke beelden uit de straten van een opgeschrikt Parijs beheerste de televisie. Op zaterdagochtend maakte de dagbladen al wel melding van de gebeurtenissen maar ten tijde van het drukken van die kranten was de volledige omvang er van nog niet duidelijk. Dat kwam pas op zaterdagochtend. Met alle gruwelijke details en de hartverscheurende verhalen van betrokkenen en getuigen. Vandaag, maandag, stonden de kranten er wel vol mee. Pas maandagavond realiseer ik mij dat er een column van mij verwacht wordt. Maar waar moet ik in vredesnaam over schrijven na een dergelijk weekend. Over een al dan niet Zwarte Piet? Over de perikelen rond de Stationsstraat? Over Oosterwolde? Niet alleen de inspiratie ontbreekt mij maar ook de behoefte om nog na te denken over een plaatselijk onderwerp is er even niet. Dit wilde ik u toch even vertellen. Stukje is deze keer ook wat korter dan gewoonlijk. Dan maar wat meer witruimte op deze pagina. Het weekend was al te zwart.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Gratis bus

Een echtpaar in Oosterwolde pleit voor een gratis vervoersregeling voor 65-plussers. Op zich een lovenswaardig streven maar dan moeten we eerst eens kijken wat ‘gratis’ dan betekent. Het woord ‘gratis’ is zo’n beetje het meest misbruikte woord in onze taal. Het betekent ‘voor niets’ maar meestal is het dat niet. Voor niets gaat de zon op. Gratis openbaar vervoer bestaat dan ook niet. Iemand moet het betalen. Dat geld ook voor vrij openbaar vervoer, voor welke doelgroep dan ook.
Maar waarom dan het vrije openbaar vervoer beperken tot 65-plussers begrijp ik niet. Studenten kunnen al vrij reizen. En bij al die mensen die een inkomen hebben op minimum niveau zou het ook zeer welkom zijn. Over hoeveel mensen hebben we het dan? In 2012 waren er 2,7 miljoen 65-plussers in Nederland. Tel daar de 1,5 miljoen studenten en alle mensen in de bijstand bij op en dan kom je al aan een groot deel van de Nederlandse bevolking. Het zou dan toch logischer zijn om iedereen vrij te laten reizen. Tegenstanders zeggen dan dat dat te duur is. Maar dat valt volgens mij erg mee. Nu al subsidieert de overheid een groot deel van de kosten van het openbaar vervoer. Oftewel, wij betalen er ook al via de belastingen voor. Zelfs als we er geen gebruik van maken. Iedereen vrij te laten reizen en het openbaar vervoer volledig vanuit de belastinginkomsten te betalen levert ook grote besparingen op. Kaartverkoop bestaat dan niet meer en ook de hele dure OV-chipkaart is overbodig. Zo ook alle afdelingen die zich bezig houden met betaling en controle van vervoersbewijzen. Zwartrijden behoort dan ook tot het verleden.
Het vrij reizen per openbaar vervoer zou er voor kunnen zorgen dat meer mensen de auto laten staan en kiezen voor de bus of trein. Dit zou dan ten goede komen van het milieu en onze wegen ontlasten. Reden voldoende om eens serieus over na te denken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Collectieve kredietwaardigheid

Tijdens de afgelopen zomer zijn er bij mij op het dak zonnepanelen gemonteerd en ik verwacht dat deze van grote invloed zullen zijn op mijn energieverbruik. Daarom dacht ik dat het een goed moment was om eens te kijken of ik niet beter af zou kunnen zijn met een andere energieleverancier. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want ondanks de vele vergelijkingssites op internet is het nog een hele klus om de maatschappijen met elkaar te kunnen vergelijken. En behalve de energiemaatschappijen zijn er dan ook nog eens allerlei verenigingen en collectieven die ook interessante aanbieding zeggen te hebben. Na veel rekenen en vergelijken kwam ik uit op Eneco. Niet dat deze nu direct de goedkoopste is maar het totale pakket leek mij dusdanig interessant dat ik dacht bij hen goed af te zijn. Dus meld ik mij aan met de door mij gekozen opties en ontving binnen korte tijd een nette bevestiging hiervan. Hierin meld Eneco dat ik binnen 5 werkdagen mijn contractgegevens zal ontvangen.
De week daarop ontvang ik inderdaad een bericht van Eneco. Helaas was dit niet de beloofde overeenkomst maar informeerde men mij dat er door een kredietbeoordelaar was geconcludeerd dat ik niet kredietwaardig zou zijn. Eneco wilde mij wel als klant hebben maar dan onder de voorwaarde dat ik op voorhand een bedrag van €400 aan borg moest overmaken. Waarom ik niet kredietwaardig zou zijn werd mij niet verteld. Daarvoor moest ik maar informeren bij de beoordelaar.
Het blijkt nu dat mijn kredietwaardigheid afhangt van mijn postcode. Omdat ik woon in een bepaalde straat in Oosterwolde gaat men er dus vanuit dat ik mijn energierekening wel eens niet zou kunnen betalen. Ja, u leest het goed. Mijn adres bepaalt dat ik een betalingsrisico ben. Niet om mijn betalingsgedrag of schulden en niet omdat ik een hoge hypotheek zou hebben maar omdat mijn huis staat waar het staat. Ik heb besloten mijn waardigheid te behouden en Eneco mijn krediet te onthouden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Artikel 5

Zoals deze krant vorige week al melde heeft het besluit van de Gemeente Ooststellingwerf om de Stationsstraat in Oosterwolde definitief open te stellen voor alle verkeer tot veel discussie geleid. Ondanks de vele gegronde bezwaren van een groot deel van de Oosterwoldse bevolking komt de gemeente nog niet terug op de, mijns inziens onzinnige, beslissing. Het is nu aan de bezwaarcommissie om de ingediende bezwaren te beoordelen. De eerste vraag die deze commissie moet beantwoorden is of de bezwaarmakers belanghebbende zijn. Volgens mij is dat geen moeilijke vraag want iedereen die last heeft van het besluit, oftewel, iedere gebruiker van deze belangrijkste winkelstraat van Oosterwolde is belanghebbende. Of de commissie hier ook zo over denkt is nog maar de vraag. Mocht de commissie vinden dat de bezwaarmakers geen belanghebbende zijn hoop ik dat zij in hun motivatie wel een paar voorbeelden opnemen wie dan in deze zaak wel belanghebbende kunnen zijn.
Dan nog de, misschien wel belangrijkste, vragen: Heeft de gemeente wel de juiste procedure gevolgd en dit besluit op de juiste gronden genomen? Hadden de burgers niet moeten worden gevraagd of zij blij worden van dit verkeersbesluit? Juridisch gezien misschien niet maar het zou de Gemeente wel gesierd hebben interesse te tonen in de mening van haar burgers.
Hoewel het lijkt alsof dit een commercieel besluit is ten behoeve van een paar ondernemers gaat het hier om een zogenaamd verkeersbesluit. Een dergelijk besluit dient door de Gemeente te worden gemotiveerd. Hieraan zou het wel eens kunnen mankeren. Een verkeersregel moet namelijk dienen voor één van de in de verkeerswet opgenomen doelen. Bijvoorbeeld het beschermen van verkeersdeelnemers of de zorg voor veiligheid op de weg. Of, zoals het eerder besluit om de Stationsstraat juist te sluiten voor verkeer, ten behoeven van het voorkomen van het aantasten van het karakter en functie van een winkelgebied.
Ik ben van mening dat de Gemeente zelf artikel 5 van de wegenverkeerswet overtreed met haar besluit: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt”.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Hekken

Het vluchtelingenvraagstuk beheerst het dagelijkse nieuws. De kranten, TV, radio en sociale media: iedereen heeft het erover. Hoewel het in Oosterwolde en omgeving relatief rustig is, houdt het ook hier de gemoederen toch wel bezig. Bij de kassa van een lokale supermarkt hoorde ik een paar vrouwen er opgewonden over praten. Zij waren klaarblijkelijk niet tevreden over de manier waarop de overheid de zaken aanpakt. Het was duidelijk dat de dames zich bedreigt voelde door de komst van zoveel vreemdelingen. Het zou het niveau van onze welvaart doen afnemen. Net als in sommige andere landen moet er maar een hek komen om Nederland. En als Den Haag dat niet zou geen regelen moet er maar een hek om Oosterwolde komen. De rest van hun gesprek heb ik niet meer meegekregen want de dames hadden afgerekend en verlieten, nog steeds driftig pratend, de supermarkt.

Een hek dus. De onzin van het idee van een hek om Oosterwolde even naast mij neer leggend bedacht ik mij dat er al heel veel hekken zijn. Te veel, volgens mij. Wij zetten overal al hekken neer: om landerijen, om gebouwen, om bossen, maar ook om landen. Zelfs om ons eigen huis moet een hek of schutting komen tussen ons en onze buren. En waarom? Is zo’n hek of schutting echt afdoende om het door ons bedachte doel afdoende te bereiken? In de meeste gevallen niet. Het meest beroemde ‘hek’ tussen Oost- en West-Duitsland heeft niets goeds gebracht en heeft ook niet kunnen voorkomen dat mensen het land verlieten. Het hek tussen Mexico en de USA is misschien een hindernis maar heeft nooit kunnen voorkomen dat vele honderden Mexicanen dagelijks de grens overgaan in de hoop op een beter leven in Amerika. Ook de door ons bij de bouwmarkt gekochte hekken en schutting houden niets tegen behalve ons uitzicht. We zijn te ver doorgeschoten in het proberen onze privacy te beschermen en sluiten alles en iedereen buiten. Hekken en schuttingen, ook die tussen mij en mijn buren, zijn onvriendelijk, onnodig en ongastvrij. Een hek om ons land is gewoon fout!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Op de vlucht

Eigenlijk had ik mij voorgenomen niets te schrijven over het vluchtelingenprobleem. Er wordt namelijk al zoveel over geschreven en vaak hetzelfde. Ik was dan ook in de veronderstelling dat ik niets nuttigs kon bijdragen aan de discussie. Tot er iets gebeurde dat mij op andere gedachte bracht.
Zoals u inmiddels misschien weet is koffie drinken op een terras, terwijl ik een krant lees, voor mij een favoriete bezigheid. Zo zat ik dus laatst weer op zo’n vol terras, ergens in Ooststellingwerf, te genieten van koffie, krant en een nazomers zonnetje. Aan de tafel achter mij hoorde ik drie mensen discussiëren over de vluchtelingen. Hoewel, eigenlijk was het niet echt een discussie want het gezelschap was het volledige met elkaar eens. De ene na de andere uitspraak van Geert Wilders vloog over de tafel. Echt letterlijk. Maar tegelijker tijd besefte ik dat het ook andersom kan zijn en dat het gedachtegoed van de PVV-leider volledig bestaat uit citaten van zijn kiezers. Wie heeft er dan goed geluisterd, de mensen achter mij of Geert? Niet gehinderd door enige kennis van zaken werd er gemeld dat wel honderdduizend vluchtelingen volledig bestaand uit IS-strijders, extremisten en criminelen ons land zouden overspoelen en zelfs overnemen. Dat het misschien gewoon mensen op de vlucht zijn die onze hulp nodig hebben kwam niet in hen op.
Nu heb ik dergelijke uitlatingen al vaker gehoord en geleerd dat het totaal geen zin heeft om met deze mensen in discussie te gaan. Zo niet de oudere man die aan het tafeltje naast hen zat. Die draaide zich om en vroeg of ze geen enkele sympathie konden opbrengen voor de vluchtelingen die het zonder onze hulp niet zouden redden. Ik schrok van de reactie van de man in het drietal. ‘Jij bent zeker ook zo’n kut-vluchteling die onze welvaart naar de klote komt helpen.’ Ik zag de man schrikken. Hij moest een paar keer slikken voordat hij mij verraste met zijn reactie; ‘Ja meneer, met mijn ouders en vele landgenoten ontvluchte ik vijfenzestig jaar geleden mijn vaderland Indonesië. Dat maakt mij dus een kut-vluchteling.’ Duidelijk aangedaan draaide hij zich om en liep weg. Weer op de vlucht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Niets te doen

‘Meneer, mag ik u iets vragen?’ Met die woorden werd ik laats benaderd door 2 scholieren. Zowel de jongen als het meisje schatte ik op 16 jaar oud. Een van hen had een schrijfblok met daarop namen en handtekeningen. Ik antwoordde bevestigend en vroeg hen wat ze wilden weten. ‘Wij wonen in Oosterwolde en verzamelen handtekeningen omdat er voor ons niets te doen is hier’, zei het meisje. ‘Dan kunnen we daarmee naar de Gemeente om te vragen dat te veranderen’, voegde de jongen er aan toe. ‘Wat mis je dan in Oosterwolde?’ vroeg ik. Toen noemde het stel een hele lijst op van zaken waarvan zij vonden dat die ook in Oosterwolde zouden moeten komen. Discotheek, filmzaal, jeugdsoos, muziekavonden, een coffeeshop en vooral ook plaatsen waar ze konden ‘hangen’.
In de tijd dat ik hier nu woon had ik dat ook al geconstateerd. Oosterwolde blinkt niet uit als het gaat om een uitgaansleven. Niet voor de jeugd maar ook niet voor volwassenen. Als ik ’s-avonds door het dorp rijd is het overal doodstil en is er, behalve iemand die z’n hond uitlaat, geen mens op straat. Ook in het weekend niet. De jeugd moet het nu doen met de incidentele tentfeesten die hier en daar worden georganiseerd maar dat volstaat kennelijk niet. Ik moest de jongelui dus gelijk geven. Er gebeurt niets in Oosterwolde. Wat er dan weer de oorzaak van is dat ze gaan hangen op de verkeerde plaatsen waardoor er weer sprake is van overlast voor bewoners.
Ook ik heb dus mijn handtekening op hun lijst gezet en ik hoop dat ze er nog veel zullen verzamelen. Niet dat het zozeer om het aantal handtekeningen gaat maar wel in de hoop dat de gemeente daardoor deze noodkreet van de jeugd serieus zal nemen en met hen gaat bekijken wat er gedaan kan worden om Oosterwolde iets levendiger te maken. Dus mocht u deze jongelui ook tegenkomen, doe hen en uzelf een plezier er zet ook uw handtekening.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren

Zwerfballonnen

Ik leerde Ooststellingwerf kennen als een landelijke gemeente bestaande uit een verzameling mooie dorpen in een nog mooiere natuur. Zo’n gemeente heeft natuurlijk het beste voor met die natuur en het milieu. Op haar website staat zelfs; ‘De gemeente besteedt dan ook veel aandacht aan het behouden van haar ‘groene’ status.’ Als dan een aantal leden van de gemeenteraad pleiten voor een verbod op het oplaten van ballonnen tijdens evenementen verwacht je van een dergelijke milieubewuste gemeente dat er direct een meerderheid voor is. Iedere ballon die opgelaten wordt, en dat zijn er heel wat, komt tenslotte ooit ergens in de natuur terecht als zwerfafval. En niet alleen in de gemeente Ooststellingwerf zelf maar ook in de andere provincies en zelfs in de Waddenzee. Met alle desastreuse gevolgen van dien. Vogels, vissen en zelfs zeehonden overleven een ‘ontmoeting’ met zo’n leeggelopen ballon vaak niet.
Maar geloof het of niet, een aantal leden van die gemeenteraad hebben tegen een verbod gestemd. Een verbod zou betuttelend zijn volgens Hans Welle, raadslid van de VVD. Alsof vele andere gemeentelijke regeltjes niet betuttelend zijn. ’Mensen kunnen hierin zelf wel een keuze maken’, zegt hij nog daarbij. Maar gezien de hoeveelheid zwerfafval blijken die mensen dat toch niet allemaal te kunnen. Daarom is het op straat weggooien van bijvoorbeeld een leeg sigarettenpakje wel verboden en kan je dat zelfs op een fikse boete komen te staan. Maar het oplaten van die vele fel gekleurde ballonen die allemaal, zonder enige uitzondering, eindigen als zwerfafval wordt dus niet verboden.
Burgermeester Harry Oosterman heeft gelukkig nog wel toegezegd dat hij bij organisatoren van evenementen onder de aandacht zal brengen dat het oplaten van ballonnen niet meer gewenst is. Dan kunnen we alleen nog maar hopen dat deze vorm van vervuiling daarmee achterwegen zal blijven. Ik durf het te betwijfelen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Inburgeren